Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG, prezydentem IATUL | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-05

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG, prezydentem IATUL

aw_prezydent_iatul
Podczas zgromadzenia ogólnego członków International Association of University Libraries (IATUL), które miało miejsce podczas tegorocznej 41. konferencji IATUL, odbywającej się w dniach 13-15 lipca 2021 r., Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dr Anna Wałek, została powołana na stanowisko Prezydent IATUL. Jest to najwyższe stanowisko, jakie może zajmować dyrektor biblioteki w strukturach międzynarodowej organizacji.

International Association of University Libraries to istniejące od 1955 r. międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie, zrzeszające biblioteki uczelniane, służące jako forum dla wymiany doświadczeń i rozwoju nowoczesnych usług bibliotecznych.

Aktualnie do IATUL należy ponad 260 członków – instytucji z 70 krajów ze wszystkich kontynentów. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspomaganie efektywnej współpracy należących do niego bibliotek, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych i naukowychIATUL organizuje coroczne konferencje, warsztaty i projekty rozwojowe, wspiera rozwój standardów bibliotecznych, publikuje rekomendacje dla instytucji prawodawczych, organizuje kursy dokształcające, informuje członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich.

Organizacją kieruje Rada Dyrektorów (Board of Directors), składająca się z 8 dyrektorów bibliotek akademickich reprezentujących różne kontynenty i obszary geograficzne (Europa, Afryka, Ameryki, Bliski Wchód, Australia, Oceania i Azja).
Funkcja Rady Dyrektorów IATUL ma charakter nadzorujący działania stowarzyszenia, wyznaczające kierunki działań rozwojowych, a także opiniodawczy dla instytucji i organów zewnętrznych, m.in. Komisji Europejskiej. Zadaniem Rady jest przede wszystkim działanie na rzecz stowarzyszenia i jego członków, poprzez inicjowanie i nadzorowanie różnego rodzaju innowacyjnych inicjatyw i projektów.
Spośród członków Rady wyłaniany  jest Zarząd (Executive Board), w którego skład wchodzą Prezydent (President), Vice-Prezydent (Vice-President), Sekretarz (Secretary) oraz Skarbnik (Treasurer).
Dr Anna Wałek została wybrana do Rady Dyrektorów w lipcu 2017 roku podczas konferencji w Bolzano we Włoszech. Od tamtej pory reprezentuje w Radzie obszar europejski, obecnie wspólnie z Larsem Egeland z Norwegii.
W 2020 r. objęła ona funkcję Sekretarza w Zarządzie IATUL zastępując Lucille Webster z Republiki Południowej Afryki, natomiast w roku 2021 została wybrana do pełnienia funkcji Prezydenta, na którym zastąpi Charlesa Eckmana z Uniwersytetu w Miami w USA.
Po raz pierwszy w historii dyrektor polskiej biblioteki akademickiej zajmie najwyższe stanowisko w strukturach międzynarodowej organizacji bibliotekarskiej.
Kadencja nowego Zarządu trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r.
Skład nowego Zarządu proponuje Rada Dyrektorów i przedstawia do zatwierdzenia, w drodze głosowania, Zgromadzeniu  Ogólnemu, które w tym roku odbyło się w formie online 13 lipca 2021 r., podczas 41 edycji konferencji IATUL. Gospodarzem tegorocznej konferencji był Uniwersytet w Porto (Portugalia).
Podstawą nominacji dr Anny Wałek był jej dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy, zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych oraz ostatnie trzy lata pracy na rzecz stowarzyszenia, m.in. w zakresie organizacji konferencji i warsztatów oraz inicjowania prac grup roboczych (Special Interest Groups).
Oprócz dr Anny Wałek, w skład nowego Zarządu IATUL wejdą: dr Charles Eckman, (Vice-Prezydent), Gerda Winkler (Skarbnik) oraz Donna Bourne-Tyson (Sekretarz).
Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem IATUL od marca 2017 r.
 

Więcej na temat IATUL na stronie: https://www.iatul.org/

178 wyświetleń