Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG, w Radzie Dyrektorów Systemu VIRTUA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-01

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG, w Radzie Dyrektorów Systemu VIRTUA

dr_virtua
Została wybrana na stanowisko przewodniczącej Rady Dyrektorów Polskiej Grupy Użytkowników Systemu VIRTUA, która funkcjonuje w ramach Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS/Virtua.

Polską Grupę Użytkowników Systemu Virtua (PGU) powołano w 1998 roku, a jej działania do dnia dzisiejszego ukierunkowane są na podnoszenie jakości usług związanych z udostępnianiem wiedzy i zbiorów bibliotecznych. Działania te opierają się głównie na kształtowaniu wspólnej polityki odnośnie funkcjonalności zintegrowanego systemu bibliotecznego Virtua. Pracami PGU kieruje Rada Dyrektorów, która wybiera spośród dyrektorów należących do Rady, jej przewodniczącego. Ponadto w ramach PGU funkcjonuje również Zespół Koordynacyjny, składający się z ekspertów reprezentujących różne instytucje należące do Porozumienia.

Nowa Przewodnicząca Rady – dr Anna Wałek – została wybrana na 3-letnią kadencję podczas spotkania wyborczego, które odbyło się 22 czerwca 2021 roku w formie online. Zastąpiła na tym stanowisku Panią Dorotę Tkaczyk, Dyrektor Centrum Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Lubelskiej. Do Zespołu Koordynacyjnego został wybrany Robert Szczodruch – kierownik Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych BPG.

Zintegrowany system biblioteczny Virtua jest oprogramowaniem wspierającym funkcjonowanie Bibliotek i zapewniającym informatyczną obsługę procesów gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Niestety w ostatnich latach producent systemu Virtua zapowiedział wstrzymanie rozwoju systemu, w związku z tym PGU stanęła przed wyzwaniem wyboru innych systemów, a także wypracowania oczekiwań co do warunków technicznych i funkcjonalnych oraz finansowych związanych z migracją systemu Virtua do nowego systemu, który ma być odpowiedzią na coraz to większe oczekiwania użytkowników.

12 wyświetleń