Projekty międzynarodowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekty międzynarodowe

Na tej podstronie publikujemy informacje na temat projektów realizowanych przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, tzw. umiędzynarodowieniem w domu, a także działaniami mającymi na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych u pracowników akademickich i administracyjnych uczelni.

Projekty w trakcie realizacji

Projekt Welcome to Poland

Projekt Open Days at Gdańsk Tech

Projekt Edukacja - profesjonalny rozwój kadry

Projekty zrealizowane

Projekt Promocja zagraniczna