Księga Identyfikacji Wizualnej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej zawiera wzór logotypu, akcydensów oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego uczelni.  
 
Księga określa warianty kolorystyczne logotypu, wytyczne dotyczące jego stosowania (pole ochronne), zasady konstrukcji, niedozwolone modyfikacje, a także kroje czcionki

Księga Identyfikacji Wizualnej

Procedura uzyskania zgody na korzystanie z logotypu PG